TUKAJ.SI – Energetsko varčen TIC Mozirje

EKSRP                                                                  
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Ime operacije

TUKAJ.SI – Energetsko varčen TIC

Upravičenci in vsi partnerji operacije:

Vodilni partner: Občina Mozirje

Ostali partnerji operacije:   Občina Ljubno ob Savinji