Oddaja prostorov Podružnične Šole Lepa Njiva v najem

Home / Oddaja prostorov Podružnične Šole Lepa Njiva v najem

Občina Mozirje oddaja v najem 2. nadstropje Podružnične šole Lepa Njiva.

Odpiranje ponudb bo javno in sicer 16. 3. 2018 ob 11. uri v sejni sobi občine Mozirje.

JAVNI RAZPIS

Osnutek najemne pogodbe

Ponudbeni obrazec