Občinski prostorski načrt

Sporočamo vam, da je Občinski svet Občine Mozirje na svoji 5. Redni seji dne 9.6.2015 sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje.

Omenjeni odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje je objavljen v Uradnem listu RS št. 46/2015 z dne 26.6.2015.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje

Pregledna karta občine Mozirje s prikazom namenske rabe prostora in enot urejanja prostora