Proračun občine Mozirje

PRORAČUN OBČINE MOZIRJE za leto 2012

ODLOK O PRORAČUNU 2012
povezava

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 2012
povezava

POSEBNI DEL PRORAČUNA 2012
povezava

PRORAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2011

ODLOK O PRORAČUNU
povezava

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
povezava

POSEBNI DEL PRORAČUNA
povezava

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2010
povezava

POSEBNI DEL PRORAČUNA
povezava

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
povezava

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
povezava