Obveščamo vas, da je sreda 20.9.2023 do 17. ure zadnji rok za oddajo vlog za popis škode po poplavah avgusta 2023.

Po tem datumu ne bomo več upoštevali niti vlog, ki bodo prispele po elektronski pošti.

Štab CZ Občine Mozirje