Projekt meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih, ki ga Ministrstvo za zdravje izvaja od 2019, je prinesel dober vpogled v tveganje zaradi izpostavljenosti radonu. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2023. Ministrstvo za zdravje financira omejeno število meritev v radonsko ogroženih občinah (400 meritev) in tudi v radonsko manj tveganih občinah (80 meritev). Vabimo gospodinjstva, da se v okviru projekta prijavijo na brezplačne meritve.

ZVD bo izvajal brezplačne meritve radona na radonsko tveganih območjih:

  • V domovih prebivalcev na območjih, ki so že prepoznana kot območja z več radona. To so območja občin Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.
  • V projekt brezplačnih meritev so vključene tudi občine: Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica.

Vabilo k brezplačnim meritvam

Vse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma, ZVD vabi k sodelovanju v projektu. Meritev je zanje v okviru projekta brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj Ministrstva za zdravje. Več informacij o prijavah na spletni strani www.zvd.si/radon, elektronskem naslovu radon@zvd.si in telefonskih številkah:

  • Peter Jovanovič (01 585 51 38, 031 306 703)
  • Bernardka Božič (01 585 51 73)
  • Matija Škrlep (01 585 51 76, 041 914 694)
  • Dušan Konda (01 585 51 30, 041 788 382)
  • Aleš Ivanc (01 585 51 56)
  • Manca Podvratnik (01 585 51 58, 041 293 549
  • Gregor Omahen (01 585 51 04, 041 336 784)