Direkcija za ceste Republike Slovenije sporoča, da bo zaradi odprave pomanjkljivosti pri izgradnji kolesarske povezave v obdobju od 15. 7. do 11. 8. 2024 prihajalo do delne zapore ceste Pesje – Gorenje in do popolne zapore kolesarske steze na območju Mozirje – Soteska – Gorenje.

Izvajalec ima dovoljenje za takšne zapore za 6 dni znotraj navedenega obdobja.

Prosijo za razumevanje.