Obveščamo vas, da bo Telekom Slovenije v Mozirju gradil širokopasovno optično omrežje z namenom, da se vsem občanom na predvidenem območju zagotovi dostop do zmogljive širokopasovne telekomunikacijske optične napeljave. Predviden začetek izgradnje je v letu 2020, takoj ko bodo pridobljena potrebna soglasja.

Plan trase izgradnje je viden na spletnem naslovu: https://mozirje.si/optika

Izgradnja je v času trajanja projekta brezplačna v celoti ter po izgradnji strankam omogoča optično povezavo brez omejitve pri izbiri ponudnika telekomunikacijskih storitev. Po koncu del se vzpostavi prvotno stanje.

Gradnja zajema izgradnjo glavne linije, od katere se k vsaki hiši oz. bloku napelje ločen priključek.

Pri izgradnji se v zemljo položijo zaščitne cevi, po katerih se napelje optični kabel, ter razvodni kabelski  jaški.

Navedena gradnja omogoča morebitne kasnejše sanacije okvar preko jaškov brez dodatnega kopanja, če ne gre za fizično prekinitev omrežja. Pri izgradnji ni predvidenih posegov v fasade, za vsak objekt se v zemljo vgradi lasten PVC jašek dimenzije 30×30 cm iz katerega se kabel napelje do prostora z modemom v hiši ter do razdelilne omare v bloku.

Napeljava optičnega omrežja bo izvedena tudi v večstanovanjske objekte, etažni lastniki bodo preko upravnikov pozvani k oddaji pisnih soglasij za izvedbo napeljave v objektu.

Linija kabla mora med parcelami potekati  brez prekinitev, sicer izvedba napeljave in posodobitev omrežja ni mogoča!

Lastnikom parcel, po katerih je predviden plan izgradnje bomo v skladu z zahtevami zakona o gradnji telekomunikacij ZEKom-1 po pošti posredovali dokumentacijo za podpis soglasja.

Postopek ureditve dokumentacije bo naveden v dopisu, ki bo priložen k dokumentaciji.

Za dodatne informacije lahko pokličete od ponedeljka do petka med 9 in 15 uro na 041 743 558 (Renato Fänrich).