Občina Mozirje je zaključila z investicijo izgradnje gozdne ceste Kecej – Dobrovec v dolžini 440 metrov.

Investicija je bila podprta s sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu:

Podukrep 4.3 »Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva«

Operacija »Ureditev gozdne infrastrukture«

Povezave: