Skladno s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) je Občina Mozirje pred sprejetjem sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mozirje št. 2 (dalje OPN SD2) pripravila izhodišča za pripravo OPN SD2, v katerih je opredelila in utemeljila predvsem namen in potrebo po pripravi OPN SD2 ter ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN SD2.

Izhodišča za pripravo OPN SD2 bodo javno dostopna na spletni strani Občine Mozirje od 3. decembra 2021 do 20. decembra 2021.

Razgrnjeno gradivo bo v času javne razgrnitve zaradi ukrepov preprečitve epidemije COVID-19 dostopno le v elektronski obliki tukaj.

Zainteresirani lahko pripombe na izhodišča pošljejo na občino po pošti v pisni obliki na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali na elektronski naslov obcina@mozirje.si.

Zadnji rok za podajo pripomb je petek, 20. 12. 2021.