Na območju celotne države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost, ki predvideva izjemo:  uporaba naprav ali izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar (npr. kurjenje) je zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja ter zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju izjemoma dovoljeno tudi brez izdanega dovoljenja pristojne izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje ter brez organiziranja požarne straže.

Prosimo, da se izjem ne izrablja z namenom kurjenja naravnih materialov v naravne okolju!

Povezava: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=2&id=8691.