Občina Mozirje napoveduje javno dražbo za prodajo stanovanja v lasti Občine Mozirje.  Predmet prodaje je stanovanje z neto tlorisno površino 57,10 m2, ki se nahaja v 3. etaži (2. nadstropju) večstanovanjske stavbe na naslovu Šolska ulica 39, 3330 Mozirje.

Javna dražba bo v sredo 9.3.2022 ob 16.00 uri, v sejni sobi OBČINE Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.