Občina Mozirje objavlja javno dražbo za prodajo stanovanja v lasti Občine Mozirje.

Gre za stanovanje št. 32 v k.o. 920 Mozirje, stavba 986, del stavbe 32, (ID 5811441), z uporabno površino 63,60 m2, ki se nahaja v 1. etaži (kletna etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu Šolska ulica 33, 3330 Mozirje. Stanovanju pripada solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini.

Izklica cena na predmetno stanovanje znaša 92.000,00 €. Izklicna cena na javni dražbi se povečuje za 500,00 €.

Ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru na mail: janko@mozirje.si ali po tel. št. 03 839 33 02. Kontaktna oseba je Janez Janko. Ogled je možen do srede 26.4.2023.

Javna dražba bo v sredo 3.5.2023 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.