Od 3. do 18. septembra 2020 bo potekala javna razgrnitev Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča na delu parcel št. 879 in 881/3 v k.o. Radegunda.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali pa posredujejo na elektronski naslov obcina@mozirje.si do konca javne razgrnitve.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve 18. septembra 2020 do 12. ure.