Od 5. do 21. decembra 2022 bo potekala javna razgrnitev Lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora RA 20 (določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za nadomestno gradnjo na parc. št. *77/2 – del in 612 – del v k.o. 915 – Radegunda)
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali pa posredujejo na elektronski naslov obcina@mozirje.si.

Celotno gradivo si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.