V času od l. julija do 16. julija 2021 bo potekala javna razgrnitev Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča na pare. št. 1031/1-del, 1689-del, 1008/4-del in
1029/2-del, v k.o. Lepa njiva.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje ali pa posredujejo na elektronski naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča na pare. št. 1031/1-del, 1689-del, 1008/4-del in 1029/2-del, v k.o. Lepa njiva.«) do konca javne razgrnitve.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve 16. julija 2021 do 12 ure.