V času od 1. aprila do 16. aprila 2021 bo potekala javna razgrnitev Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 580/1-del in 580/2-del, v k.o. Brezje.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  ali pa posredujejo  na elektronski  naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča na parc. št. 580/1-del in 580/2-del, v k.o. Brezje.«) do konca javne razgrnitve.

Rok za oddajo pripomb  poteče zadnji dan javne razgrnitve 16. aprila 2021 do 12 ure.

2020_27-LOKACIJSKA_PREVERITEV_BASTL-popravek-3_feb_2021