V času od 12. septembra do 13. oktobra 2022 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trško jedro Mozirje.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  ali pa posredujejo  na elektronski  naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN Trško jedro Mozirje«) do konca javne razgrnitve.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve 13. oktobra 2022 do 12 ure.

Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge podajo pisno ali ustno na zapisnik na dan javne obravnave, ki bo v sredo 05. oktobra 2022 ob 12. uri.

Gradivo si lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.