Občane obveščamo, da bo od 1.10.2019 do vključno 30.10.2019 v sejni sobi Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, 2.nadstropje, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin za območje Občine Mozirje, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1.10.2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27.6.2019.

Javna predstavitev modelov vrednotenja za občine na območju OGU Velenje bo potekala v sredo 16. oktober 2019, od 10.00-13.00 v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine “NASLOV”, ali skeniranega na elektronski naslov “ELEKTRONSKI NASLOV”, ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni občine,
  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.