Občinski svet Občine Mozirje je sprejel Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2021 v prvi obravnavi in ga daje v javno razpravo z vsemi podanimi pripombami.

Vaše odzive lahko do 3. 12. 2020 pošljete na obcina@mozirje.si.