Občinski svet Občine Mozirje je sprejel Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2023 v prvi obravnavi in ga daje v javno razpravo z vsemi podanimi pripombami.

Vaše odzive lahko do 4. 11. 2022 pošljete na obcina@mozirje.si.