Občinski svet Občine Mozirje je sprejel Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2024 v prvi obravnavi in ga daje v 30 dnevno javno razpravo.

Vaše odzive lahko v čim krajšem možnem času pošljete na obcina@mozirje.si.