Predvidena gradnja razširitve kanalizacijskega omrežja.

PREDLOG KANALIZACIJE PRI OŠ MOZIRJE

PREDLOG KANALIZACIJE V LOKAH