Mestna občina Velenje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
SVETOVALEC – za urejanje prostora in varstvo okolja (Ž/M)
v Skupni občinski upravi SAŠA regije.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (6/2),
  • 7 mesecev delovnih izkušenj,
  • znanje uradnega jezika (visoka raven znanja slovenščine),
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • strokovni izpit iz upravnega postopka,
  • usposabljanje za imenovanje v naziv,
  • uspešen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,
  • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati študijske smeri arhitektura ali krajinska arhitektura.

Pisno vlogo z vsemi dokazili in izjavami kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto SVETOVALEC – za urejanje prostora in varstvo okolja (Ž/M)« na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Rok za prijavo je do vključno 23. 11. 2023.

Celoten razpis in prijavni obrazec si prenesite s klikom na spodnji gumb.

Dodatne informacije: Sonja Glažer
T: 03 8961 748
E: info@velenje.si