Občina Mozirje je lastnik poslovnega objekta TIC na parc. št. 669/9 k.o. Mozirje, na lokaciji med krožiščem in avtobusno postajo v Mozirju.

Objekt želi dati v upravljanje najboljšemu upravljalcu.

 

klikni za podrobnosti