Občina Mozirje objavlja javni poziv za uporabo Športne dvorane Mozirje. Športna dvorana je namenjena individualnim in skupinskim športom (mali nogomet, rokomet, odbojka, košarka, idr. ) ter organizaciji tekem in turnirjev, večjih prireditev in koncertov. Nudimo vam redni in občasni najem. Na podlagi prispelih vlog in sklenjenih pogodb med lastnikom in najemniki bo lastnik izdelal urnik najema športne dvorane.

Na poziv se lahko prijavijo športna in druga društva (tudi sekcije društev, ki se ukvarjajo s športom), njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Mozirje in izven nje ter drugi posamezniki.

Uporabnik Športne dvorane mora:

  • Pred začetkom uporabe skleniti pogodbo o uporabi.
  • V skladu z določili v pogodbi poravnati izstavljene račune o uporabi Športne dvorane.
  • Spoštovati in upoštevati Pravilnik o uporabi.
  • Spoštovati in upoštevati Hišni red Športne dvorane.
  • Pisno določiti odgovorno osebo za vadbo skupin za vsak termin uporabe dvorane.
  • Sporočiti vsako spremembo odgovorne osebe najmanj v 15 dneh po spremembi.
  • Spoštovati dogovorjen urnik.
  • Uporabljati le prostore za katere ima sklenjeno pogodbo o uporabi.

Za vsak najem (enkraten ali dolgoročen) se sklepa pogodba o najemu z Občino Mozirje.

Obrazec VLOGA lahko prejmete na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, v Mozirju ali na povezavi na koncu te objave na www.mozirje.si.
Vloge za uporabo Športne dvorane morajo prosilci poslati na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom “Vloga za uporabo športne dvorane”. Oddajo jo lahko tudi osebno na sedežu občine ali po e-pošti na naslov: benjaminkanjir@gmail.com. Prijave bomo zbirali do vključno 18. avgusta 2020.
Po tem datumu bomo vse interesente posamično povabili k podpisu pogodbe. Občina Mozirje si kot lastnik Športne dvorane pridržuje pravico, da razporedi termine glede na racionalno izkoriščenost in v skladu z Zakonom o športu.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 031 366 230 (Benjamin Kanjir). Tudi po končanem javnem pozivu bo najem dvorane možen izključno na podlagi pisne vloge. Obrazec Vloge skupaj s Cenikom in Pravilnikom najema dobite na sedežu Občine Mozirje (Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje).