lokacijska-preveritev-2020_22-Brezovnik Od 30. novembra do 15. decembra 2020 bo potekala javna razgrnitev Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča na  parc. št. 101/1-del in 103/3-del v k.o. 917-Lepa njiva.

Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, jih pisno posredujejo na naslov Občine Mozirje,  Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje  ali pa posredujejo na elektronski  naslov obcina@mozirje.si (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča na  parc. št. 101/1-del in 103/3-del v k.o. 917-Lepa njiva«) do konca javne razgrnitve.

Rok za oddajo pripomb  poteče zadnji dan javne razgrnitve 15. decembra 2020 do 12 ure.

Do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve in obravnave, na podlagi določil Zakona o prostorskem načrtovanju, Občina Mozirje zavzame stališče.