RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNE POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2019

razpis 2019 Mozirje v13

Obrazec Ukrep 1

Obrazec Ukrep 3