3.RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA