Občina Mozirje v okviru javnega razpisa »Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov v lasti Občine Mozirje«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 110/2022 (19.08.2022), kandidata obvešča, da je faza dialoga zaključena. Ob tem ponudnika vabimo k oddaji končne ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo in preostalo dokumentacijo omenjenega javnega razpisa.

Celotna dokumentacija* je na voljo na spodnji povezavi.

Končni rok za prejem končne ponudbe se iz 31.07.2023 ob 10.00 prestavi na 03.08.2023 do 13:00 ure. Končna ponudba mora do zgoraj navedenega roka prispeti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje.

*Nazadnje dopolnjeno 25. 7. 2023