Občina Mozirje objavlja javni razpis za sanacijo lokalne ceste Mozirje – Vrhi – Trnavče (Mlečna cesta).

Zainteresirani ponudniki si lahko razpisno dokumentavijo pridobijo TUKAJ.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24.08.2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.