Namen javnega razpisa je spodbujanje delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij na območju Občine Mozirje, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa. Višina namenjenih sredstev znaša 4000 €. Rok za oddajo vlog je 29.5.2020.

Razpis 2020 Humanitarna društva

Razpis 2020 Razpisna dokumentacija