Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2022. Višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi ter na sedežu Občine Mozirje.

Prijave  na javni razpis dostavite osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS HUMANITARNE IN INVALIDSKE ORGANIZACIJE 2022«, na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene na sedež občine (vložišče) najkasneje do 24. 6. 2022 do 13. ure.

Prenesi gradivo