Občina Mozirje objavlja razpis za sofinanciranje programov  na področju  kulturne dejavnosti v občini Mozirje za leto 2019.

Na razpis lahko kandidirajo društva, ki izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu.

Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom “NE ODPIRAJ- RAZPIS KULTURA 2019” in navedbo društva, ki je vlogo oddalo.

Rok za prijavo je 21. 6. 2019, oziroma so prijave lahko oddane na pošto do konca prejšnjega dne.

Dodatne informacije podaja Ivo Glušič na Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali na telefonski številki 03 839 33 06 v času uradnih ur.