[ZAKLJUČENO]

Občina Mozirje za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav na poselitvenih območjih občine zagotavlja proračunska sredstva. Sredstva bodo upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode na območju Občine Mozirje.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 2019 znaša 10.000,00 EUR.

Zainteresirani prosilci lahko oddajo vloge – prijavne obrazce za dodelitev finančnih sredstev skladno s Pravilnikom kadarkoli v tekočem letu, vendar najdlje do 30. novembra.

Celotno razpisno dokumentacijo si lahko shranite s klikom na spodnji gumb.