Objavljamo javni razpis za sofinanciranje programov  na področju  kulturne dejavnosti v občini Mozirje za leto 2019.

Prijave  na javni razpis dostavite osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ- RAZPIS KULTURA 2019«, na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, do 21.6.2019 in sicer do 13. ure.