Občina Mozirje objavlja razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2019 v Občini Mozirje.

Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, določene v razpisu.

Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom “Javni razpis – Šport 2019 – Ne odpiraj” in navedbo društva, ki je vlogo oddalo.

Rok za prijavo na javni razpis – šport 2019 je sreda 29. 5. 2019 do 17. ure, oziroma so prijave lahko oddane na pošto do konca prejšnjega dne.

Dodatne informacije podaja Janez JANKO na Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali na telefonski številki 03 839 33 12 v času uradnih ur.