Objavljamo javni razpis je sofinanciranje Letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2019, ki je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega sveta občine Mozirje, dne 26.3.2019.

Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje s pripisom “Javni razpis – Šport 2019 – Ne odpiraj” in navedbo društva, ki je vlogo oddalo.

Rok za prijavo na javni razpis – šport 2019 je sreda 29. 5. 2019 do 17. ure, oziroma so prijave lahko oddana na pošto do konca prejšnjega dne.