sport-mozirjeObjavljamo javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2023. Skupna višina sredstev je 40.000 evrov.

Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa, zavodi iz področja športa, vzgoje in
izobraževanja in izpolnjujejo pogoje, ki so navedeni v razpisu.

Rok za prijavo na razpis in oddajo vlog je 9. 5. 2022 do 14. ure v tajništvo Občine Mozirje.

Razpisno dokumentacijo lahko prenesete s klikom na spodnji gumb.

Dodatne informacije:
Janez Janko
telefon: 03 839 33 12
e-naslov: janez.janko@mozirje.si