V neprofitni najem se oddaja stanovanje v velikosti 62 m2 na naslovu Šolska ulica 35 v Mozirju.
Na razpis se lahko prijavijo družine z najmanj štirimi(4) ali več družinskimi člani.
Rok za oddajo vlog je torek 9.10.2018 do 12. ure

 

Javni razpis

Vloga

TR za plačilo upravne takse