Podjetje KLS je pomemben globalni dobavitelj avtomobilske industrije in eno izmed najuspešnejših slovenskih podjetij. V svoji panogi so med najboljšimi na svetu. So najbolj robotizirano
podjetje v širši regiji. Že danes imajo več kot 200 robotov ter letno v robotizacijo, digitalizacijo, razvoj proizvodov, procesov in kadrov vlagajo več kot 10 milijonov evrov.
Tudi v naprej hočejo ostati najboljše podjetje v svoji panogi na svetu in med najuspešnejšimi slovenskimi podjetji ter s tem zagotavljati dolgoročno stabilnost podjetja in varno prihodnost za zaposlene.
Naše delo temelji na sodelovanju z najboljšimi podjetji v avtomobilski industriji. Zato uporabljajo najbolj napredne tehnične, tehnološke in poslovne rešitve ter ponujajo odlične priložnosti za strokovno rast in napredek vseh, ki sodelujejo z nami. Imajo najsodobnejšo tehnologijo in sledimo svetovnim strokovnim trendom ter jih uvajajo v svoje delovno okolje. Skrbijo za stalen razvoj zaposlenih ter spodbujajo inovativnost in interni prenos znanj.

V šolskem letu 2020/2021 razpisujejo kadrovske štipendije za dijake in študente sledečih izobraževalnih programov:

 • smer strojništva (Srednje poklicno izobraževanje: oblikovalec kovin, mehatronik operater, strojni mehanik;
  Poklicno tehnično/srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik, tehnik mehatronike; Višješolski
  izobraževalni program: inženir strojništva, inženir mehatronike; Visokošolski strokovni / Univerzitetni
  študijski program: diplomirani inženir strojništva (VS/UN); Magistrski študijski program: magister inženir
  strojništva);
 • računalništvo in informatika;
 • elektrotehnika (PLC programiranje, nadgradnje strojev in proizvodnih linij, shranjevanje realno-časovnih
  podatkov iz strojev in proizvodnih linij).

Štipendistom nudijo:

 • redno mesečno izplačilo kadrovskih štipendij;
 • opravljanje obvezne delovne prakse v vsakem šolskem ali študijskem letu;
 • možnost opravljanja počitniškega dela;
 • zagotavljanje strokovnega mentorstva;
 • možnost zaposlitve po uspešno končanem izobraževanju.

Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis ali CV z vašimi kontaktnimi podatki;
 • motivacijsko pismo (zaželeno);
 • zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih;
 • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2020/2021;
 • priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim šolanjem (za zadnja 3 leta).

Prijavo na razpis za mladoletne osebe morajo poleg kandidatov podpisati tudi njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.
Prijave za pridobitev kadrovske štipendije pošljite do 31.08.2020 na elektronski naslov: info@kls.si ali na KLS Ljubno
d.o.o., Kadrovsko splošna služba, Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom »Vloga za kadrovsko štipendijo«.