Zaradi epidemije in interventnih ukrepov je Osrednja knjižnica Mozirje že dlje časa zaprta. Trenutno deluje virtualna knjižnica, ki pa uporabnikom ne zagotavlja vsega potrebnega gradiva. Zato s torkom, 28. aprila 2020, v enotah Osrednje knjižnice Mozirje uvajamo izredno storitev za že vpisane člane knjižnice – izposojo knjižničnega gradiva po predhodnem telefonskem naročilu.

POMEMBNA NAVODILA:

  1. Vsak član lahko naroči do 4 PROSTE knjige na mesec (leposlovno ali strokovno gradivo).
  2. Naročila sprejemamo SAMO na spodaj navedene TELEFONSKE ŠTEVILKE v posameznih krajevnih knjižnicah:
Enota knjižnice Sprejem naročil (ob delavnikih) in prevzem gradiva Telefonska številka za naročilo
MOZIRJE Od PONEDELJKA do PETKA med 8. in 12. uro 03 837 01 80
NAZARJE SREDA med 8. in 12. uro 03 839 01 44
REČICA SREDA med 8. in 12. uro 03 839 01 38
LJUBNO SREDA med 8. in 12. uro 03 839 15 79
LUČE SREDA med 8. in 12. uro 03 839 35 52
SOLČAVA ČETRTEK med 8. in 12. uro 03 620 26 56

 

  1. Gradiva ni mogoče naročiti v Knjižnici Gornji Grad, ki se nahaja v Centru starejših Gornji Grad. Člani Knjižnice Gornji Grad lahko na Občini Gornji Grad zaprosijo za potrdilo za nemoten prehod med občinami na elektronski naslov gutman@gornji-grad.si  in ga prejmejo v elektronski obliki. Gradivo lahko naročijo ter prevzamejo v Knjižnici Mozirje ali katerikoli drugi krajevni knjižnici.
  2. Naročila preko portala Moja knjižnica in po elektronski pošti so onemogočena.
  3. PREVZEM NAROČIL: naročeno gradivo bomo knjižničarji po vrstnem redu klicev pripravili v vrečke, člani pa ga boste ob točno določeni uri (sporoči jo knjižničar ob naročilu) prevzeli pred glavnimi vhodi v knjižnice.
  4. Po telefonu se identificirajte s številko članske izkaznice, imenom in priimkom.
  5. Ob naročilu pripravite: ime avtorja, naslov in letnico gradiva, ki bi ga želeli.
    Če izbor gradiva (samo leposlovje) prepustite knjižničarjem,  jih seznanite o vrsti in žanru,  ki bi ga želeli. Svetujemo, da pred oddajo naročila preverite razpoložljivost želenega gradiva na cobiss.si.
  6. Trenutno že izposojenega gradiva, ki ga imate doma, ne sprejemamo nazaj. Vrnili ga boste, ko bo knjižnica ponovno odprta po rednem urniku.

Za to storitev se je knjižnica odločila po ustreznih spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki v 2. točki odpravlja omejitev “za osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki” (UL RS, 53/2020).
Vsi postopki priprave in oddaje gradiva bodo izvedeni z upoštevanjem navodil NIJZ.