3_javna razgrnitev_vabilo

2019_16 LOKACIJSKA PREVERITEV KRIVEC STRAN 9
2019_16 LOKACIJSKA PREVERITEV KRIVEC STRAN 10
2019_16 LOKACIJSKA PREVERITEV KRIVEC STRAN 11
2019_16 LOKACIJSKA PREVERITEV KRIVEC STRAN 12
2019_16 LOKACIJSKA PREVERITEV KRIVEC