3_javna razgrnitev_vabilo

2019_19 LOKACIJSKA PREVERITEV SKORNŠEK STR 9
2019_19 LOKACIJSKA PREVERITEV SKORNŠEK STR 10
2019_19 LOKACIJSKA PREVERITEV SKORNŠEK STR 11
2019_19 LOKACIJSKA PREVERITEV SKORNŠEK STR 12
2019_19 LOKACIJSKA PREVERITEV SKORNŠEK
Lokacijska preveritev_obrazec