S ponedeljkom, 13. 11. 2023, se na Ljubnem odpira nova enota državne tehnične pisarne (DTP). V njej bodo delovali trije stalno zaposleni, ki bodo na razpolago vsem prizadetim občinam Savinjske doline ter njihovim prebivalcem.

Zaposleni bodo dajali ustrezne informacije in sodelovali pri pripravi tehnične dokumentacije za izvedbo sanacijskih projektov.

Nova enota je locirana v pritličnih prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12. Vsi, ne glede na kraj stalnega prebivališča, se lahko obrnejo na elektronski naslov državne tehnične pisarne dtp@gi-zrmk.si ali pokličejo na telefonsko številko 03 839 17 71.

Trenutni urnik je od 7:30 do 15:30 ure, malica od 12:00 do 12:30 ure. Urnik se bo po potrebi prilagodil.