Objavljamo Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – Pogodbe o brezplačni uporabi, ki jo Občina Mozirje kot lastnica parkirnega prostora, ki se nahaja na delu parcele št. 517/2, k.o. Mozirje v skupni površini 55,29 m 2 , namerava skleniti z osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Podrobnejše informacije o predmetu brezplačne uporabe so na voljo na Občini Mozirje, telefonska številka 03 893 33 00, elektronski naslov obcina@mozirje.si.

Rok za prejem izjave o zainteresiranosti je najkasneje do 4.7.2024 do 10.00 ure.
Upoštevane bodo le tiste izjave o zainteresiranosti, ki bodo do prej navedenega roka prispele na elektronski naslov: obcina@mozirje.si ali na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, z nazivom zadeve »izjava o zainteresiranosti v zadevi 3502-0001/2024 – NE ODPIRAJ«.

Celotno dokumentacijo si lahko ogledate s klikom na spodnji gumb.