Začela so se gradbena dela za težko pričakovano krožišče na mozirski obvoznici pri sedanjem križišču za osnovno šolo.

Zaradi zagotavljanja čim večje pretočnosti se bo prometni režim v prihodnjih tednih nekajkrat spremenil. Vse udeležence prometa naprošamo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne označbe.

Dela izvajajo delavci izvajalskega podjetja VOC Celje Vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Celje. Zaključek je predviden za 11. avgust.

Zunanji premer krožišča bo meril 28, notranji pa 16 metrov. V sklopu izvedbe projekta bo zgrajeno trikrako krožišče, pločnik in kolesarska steza, odvodnjavanje in javna razsvetljava. Za slednjo bo skrbelo 14 luči. Kolesarska steza bo široka meter in pol, malce manj hodnik za pešce, cestišče pa bo široko tri metre. Sredi krožišča je načrtovana z granitnimi tlakovci obdana zelenica, sredi nje pa skulptura. Slednja se bo navezovala na šolsko tematiko.

Projekt bo stal okoli 390.000 evrov, občina iz proračuna prispeva približno 10 odstotkov tega zneska.