Župan občine Mozirje je sprejel Odredbo o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa (Sars-CoV-2). Preberite preventivne ukrepe na spodnji uredbi in se jih poskusite čimbolj dosledno držati.

  1. Občani v največji možni meri upoštevajo priporočila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede širjenja epidemije (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/, https://www.nijz.si/sl,)
  2. Aktivira se štab civilne zaščite (komunikacija bo kolikor se da potekala preko el. medijev)
  3. Vsi javni zavodi dosledno upoštevajo ažurirana navodila pristojnih ministrstev in so v kontaktu z občino
  4. Prepovedane so vse oblike združevanja ljudi (prireditve, treningi, občni zbori ipd…). Vsi javni objekti ki so namenjeni ali omogočajo zbiranje ljudi se zaprejo. Vsi poslovni subjekti so dolžni dosledno upoštevati navodila in priporočila pristojnih državnih služb.
  5. Do preklica na občini Mozirje ni uradnih ur. Komunicira se lahko preko el. medijev
  6. Gospodarske javne službe svojo dejavnost organizirajo tako, da nemoteno izvajajo osnovne naloge s področja oskrbe prebivalstva (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, zbiranje odpadkov, vzdrževanje cest in javnih površin) in ob največji možni meri upoštevajo priporočila za preprečevanje širjenja epidemije
  7. Od vseh občanov se zahteva skrajno previdnost, sodelovanje, pomoč in upoštevanje navodil pristojnih javnih služb.
  8. Kontakti za nujne primere se objavijo na spletni strani občine.

Štab civilne zaščite poziva vse, da najprej poskuša vsak poskrbeti sam zase in za svoje najbližje. V izrednih primerih se obrnite na pristojne službe oz. na uslužbence občine Mozirje, ki so v rednem delovnem času dosegljivi po telefonu.

Vsi kontakti so objavljeni tukaj >