SKLEP o pogojih za uporabo oglaševalskih mest v času lokalnih volitev 2018 na območju občine Mozirje

SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana Občine Mozirje

Ugotovitveni SKLEP o številu potrebnih podpor

SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občina Mozirje

SKLEP o imenovanju tajnice Občinske volilne komisije Občine Mozirje

Sklep o imenovanju volilnih odborov

Seznam vloženih kanditatur lokalne volitve 2018 v Občini Mozirje

Seznam POTRJENIH kanditatur lokalne volitve 2018 v Občini Mozirje

Pravila žreba o določitvi vrstnega reda kanditatur

Seznam kandidatov za župana in list kandidatov za člane občinskega sveta Občine Mozirje

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilnih odborov

Skupni rezultati udeležbe volilcev in glasovanje za župana in občinski svet Občine Mozirje

POROČILO O IZIDU GLASOVANJA NA LOKALNIH VOLITVAH DNE 18.11.2018