LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline je objavil 3. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in letih 2020 in 2021 za financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Javni poziv je odprt do vključno 20.3.2020.

Celoten javni poziv za oba sklada in vse potrebne informacije ter dokumentacija so dostopni na povezavi: https://www.savinja.si/3-javni-poziv-las-zssd/

Delavnica za predstavitev javnega poziva bo v torek, 28.1.2020 ob 10.00 uri na sedežu LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma, Foršt 51, Ljubno ob Savinji).

Dodatne informacije lahko dobite na telefonu 03/838 10 78 ali po e-pošti na naslovu info@zavod-savinja.si.